Centrum Aktywnego Rozwoju - Misja

NASZA MISJA

Planuj z wizją końca.

C - CENTRUM

SUKCES KLIENTA
A - AKTYWNOŚĆ

WALECZNOŚĆ
I ZAANGAŻOWANIE
R - ROZWÓJ

IMPULS DO DALSZEGO
DZIAŁANIA

Zanim zaprojektujemy drogę prowadzącą
do sukcesu Klienta – analizujemy

- stan obecny
- stan docelowy – pożądany
- uzasadnienie biznesowe projektu
- etapy realizacji działania
- sposób realizacji (metodyka, proces)
- dalsza ścieżka działania
(po zrealizowaniu celów)

Jako praktycy wierzymy, że sama wiedza
jest tylko zbiorem haseł. Dbamy o to, żeby wiedza była w mięśniach – w działaniu.
Stąd w szkoleniach kładziemy mocny nacisk
na scenki, aktywne ćwiczenia, powtarzanie wypracowanych tekstów. Daje nam to
gwarancję skuteczności szkolenia.

Żeby efekty szkolenia były trwałe pracujemy
w trzech obszarach:

- przekonań uczestników
-
umiejętności
-
wzmacniania pewność siebie

Zależy nam na tym, żeby uczestnicy naszych szkoleń byli zmotywowani i zainspirowani
do działania.