O firmie

Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą z młodym i doświadczonym zespołem. Świadczymy usługi w zakresie:


1. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
2. Opiniowanie dokumentacji w zakresie zgodności z przepisami
przeciwpożarowymi,
3. Opracowywanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla obiektów
przemysłowych, użyteczności publicznej i zamieszkania
    zbiorowego,
4. Opracowywanie ekspertyz budowlano-pożarowych w zakresie rozwiązań
zamiennych.
5. Szkolenie pracowników w zakresie przepisów przeciwpożarowych i
budowlanych.
6. Kierowanie robotami budowlanymi,
7. Nadzór nad realizacją obiektów budowlanych,
8. Prowadzenie kontroli obiektów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
9. Prowadzenie "Książki obiektu budowlanego"Kompleksowe projekty i ekpertyzy

Dojazd do firmy