facebook
Logo firmy
O nas

„Sport jest dziedziną ważną w promowaniu zachowań prozdrowotnych oraz w kreowaniu kapitału ludzkiego i społecznego. Wychowawcza rola sportu jest istotna z tego względu, że socjalizacja społeczna warszawskiej młodzieży dokonuje się aktualnie głównie w kręgu grup rówieśniczych”.

Czytaj więcej
Filozofia

„Wynika to z mojej filozofii życiowej. Uważam, że gdy masz łatwe życie, będziesz przeciętną osobą, wiodącą przeciętne życie. Ale jeśli musisz zmagać się z przeciwnościami losu, jeśli w życiu walczysz, to będziesz przez to lepszy. Zawsze uważałem, że nic nie powinno przychodzić łatwo”

Czytaj więcej
Piłka nożna!

„Podwórkowa piłka nożna stanowiła według obecnej wiedzy, najlepszy i najbardziej intensywny trening dla młodych piłkarzy. Umiejętności techniczne oraz opanowanie piłki , znane z gry Szarmacha, Laty, Bońka, Deyny, Gorgonia oraz Ćmikiewicza, opierały się właśnie na niej”
„Piłka nożna jutra. Pierwszy podręcznik trenera piłki nożnej dzieci”, PZPN, Warszawa 2012”

Czytaj więcej

Start

Jesteśmy placówką wsparcia dziennego działającą w formie pracy podwórkowej, zarejestrowaną w dniu 13 listopada 2012 roku. Działamy w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia.

Wprowadziliśmy nowatorski i unikalny projekt Futbolowej Pedagogiki Ulicy (FPU) w ramach, którego tworzymy podwórkowe drużyny piłki nożnej, organizujemy profesjonalne treningi, uczestniczymy w rozgrywkach piłki nożnej i wspólnie z podopiecznymi organizujemy turnieje sportowe.